• Thời gian: Cài đặt khó khăn khi Google có hướng dẫn nhưng bạn không có thời gian để theo sát
  • Kiến thức: Bạn đang tập trung quản trị doanh nghiệp, bán hàng, chưa có thời gian sâu để tìm hiểu Google
  • Cài đặt: Bạn trực tiếp cài đặt, nhưng chưa theo sát hằng ngày khiến bị click ảo, sai đối tượng, chưa tối ưu,...

Bạn đang gặp khó khăn về quảng cáo?

Quảng cáo hiệu quả ngay với nền tảng Google

Bạn không cần phải bận tâm về các chiến dịch quảng cáo Google. Chúng tôi sẽ có các chuyên gia hỗ trợ bạn quảng cáo hiệu quả

GỬI PHÂN TÍCH

Tiêu đề lớn cho nội dung

Trong các chiến dịch quảng cáo phục vụ marketing, Landing Page là một trang web đơn độc lập khác với website chính của bạn, với nội dung được thiết kế để phục vụ một mục tiêu duy nhất!